ביטול הגבלת רישיון נהיגה

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

מהי למעשה הגבלת רישיון הנהיגה?

בטרם ניגש ל"ביטול הגבלת רישיון נהיגה" נבין מהי מטרת ההגבלה.

הגבלה על רישיון נהיגה של חייב היא סנקציה עונשית שמתבצעת במסגרת הליכי הוצאה לפועל.
מטרתה העיקרית הינה ביצוע צעדי אכיפה כנגד החייב, ובכך להקשות על חייו, ולהוביל לכך שהוא יתקשה לנהל חיים נורמטיביים, מה שיעורר בו את הרצון לשלם את חובותיו לנושים.

"הגבלת רישיון הנהיגה" מוטלת מכוח סעיף 66א (6) לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – 1967.
מטרתו העיקרית היא צמצום השימוש בצווי מאסר כנגד החייבים, והרחבת השימוש בהצרת צעדיהם. אלה הם אמצעים ליצירת "מוטיבציה" אצל החייבים לפרוע את חובם, באמצעים פחות דרמטיים.

מהן הסיבות להטלת הגבלה על רישיון נהיגה

מקרה ראשון – כאשר החייב הוא בעל יכולת לשלם את החוב, אינו עושה זאת, ולא ניתן הסבר המניח את הדעת בנוגע לאי התשלום. כמו כן, הסך המצטבר של כל החובות צריך לעלות על 500 ש"ח.
מקרה שני – כאשר החייב אינו מספק תשלום מזונות לבן/בת זוגו, לילדיו או להוריו (למעט "חוק המזונות – הבטחת תשלום).
מקרה שלישי – החייב בעל יכולת, והוא משתמט מחובתיו כאשר אחד משני המקרים הבאים מתקיימים: חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב, וסך כל החובות עולים במצטבר עולים על 2,500 ש"ח.
חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחובות המצטברים הם בגובה של 500 ש"ח או יותר.

כיצד הגבלה על רישיון נהיגה נכנסת לתוקף?

בחלוף 6 חודשים מרגע קבלת האזהרה, יכול הזוכה להגיש בקשה להטיל הגבלות על החייב ובכללם הגבלת רישון נהיגה.

מרגע הגשת הבקשה להטלת ההגבלה היא תיכנס לתוקף רק בחלוף 30 ימי התראה נוספים.

אז איך גורמים לביטול הגבלת רישיון נהיגה?

קיימות 3 דרכים עיקריות להסרת הגבלה על רישיון נהיגה:

אופציה ראשונה:

יש להדגיש כי ההגבלה נעשית כאשר לרשם ההוצאה לפועל יש חשד סביר כי החייב משתמט מחובותיו. 
ולכן כאשר החייב מתייצב לחקירת יכולת, בה הוא מצהיר כי הוא אינו משתמט מתשלום חובותיו, אלא כי הוא אינו בעל אמצעים, ולמעשה משתף פעולה בתשלום חודשי קבוע ניתן לבקש לבטל את ההגבלה.

אופציה שנייה:

אם וכאשר החייב מוכיח כי שלילת רישיון הנהיגה מהווה פגיעה בפרנסתו, או פגיעה עקיפית בבן משפחתו, רשם ההוצאה לפועל יכול להיעתר להסרת ההגבלה.

אופציה שלישית: 

הגשת בקשה לקבלת צו הבראה כלכלי (הליך פשיטת רגל) – עצם הגשת הבקשה וקבלת החלטה על כינוס נכסי החייב מובילה לביטול ההגבלה. 

במרוצת השנים התמקצע משרדנו בהתאמת בקשות ספיציפיות לכל חייב וחייב בהתאם לנדרש.

 

 

שתפו את המידע

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
לפניכם לביטול הגבלת רישיון נהיגה בתיק שמשרדנו ניהל לאחרונה

לפרטים נוספים ולתיאום פגישה ללא עלות