image/svg+xml

מי זכאי להיכנס בשערי הליך פשיטת הרגל/הבראה כלכלית?

הליך פשיטת הרגל יכול להיפתח ביוזמת החייב או נושיו. על פי סעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 במדינת ישראל קיימת החובה בטרם הגשת הבקשה כי החייב יבצע אקט של פשיטת רגל.

מהו מצב של פשיטת רגל?

על פי סעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 חייב יכול לבצע מספר מעשים שיכולים להיחשב כאקט של פשיטת רגל:

 1. החייב פנה לבית המשפט בבקשה לפשיטת רגל או הצהיר בפני בית המשפט כי אינו יכול לשלם את החובות שיצר.
 2. החייב פנה למי מנושיו והודיע להם כי הוא אינו מתכוון לשלם את חובותיו.
 3. עוקל לחייב נכס ונמכר בהוצאה לפועל.
 4. נמסרה לחייב בהתאם לסעיף 3 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 התראה על פשיטת רגל והוא לא פעל תוך 7 ימים להסדיר את החוב ובמידה והחייב נדרש לשלם את חובו כנדרש בכפוף לפסק הדין החלוט, או להגיע לפשרה אל מול הנושה או בכפוף להחלטת בית המשפט. אם החייב לא ימלא אחר הדרישות ואם החייב לא הצליח לשכנע את בית המשפט שיש לו טענה כספית נגדית כנגד הנושה בסכום שלכל הפחות שווה לחוב שהוא חייב לנושה, יהווה הדבר מעשה פשיטת רגל.
 5. החייב הבריח נכסיו באמצעות מתנה או שעבוד של נכס.
 6. החייב ברח מישראל.
 7. החייב מתבודד והכל במטרה שנושיו לא יוכלו ליצור עמו קשר.

דוגמה לתיק פשיטת רגל

פש"ר (מחוזי חי') 398/99 י.א.ת.א. התייעלות בע"מ נ' (פורסם בנבו, 26.11.2001)

בתיק פשיטת הרגל הנ"ל פנתה הנושה, חברת י.א.ת.א. התייעלות בע"מ, לבית המשפט במטרה להכריז על החייב, ירון ייני פושט רגל. הנושה טענה כי החייב ביצע 3 מעשי פשיטת רגל ב 3 החודשים האחרונים

ובהתאם לסעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 יש להכריז עליו פושט רגל.

 1. האקט (המעשה) הראשון – החייב פעל להעביר לאביו במרמה וללא תמורה 17% ממניות שהיו לו בחברה בורסאית לאחר שגילה כי הנושה מנהלת כנגדו הליכי עיקול.
 2. האקט (המעשה) השני – נכס שהיה בבעלות אותה החברה שהייתה בשליטת המשפחה שלו נמכר והועבר לצד ג' במחיר נמוך ממחיר השוק.
 3. האקט (המעשה) השלישי– אשתו של החייב מכרה דירת מגורים שהייתה בבעלותה 3 ימים לאחר שנודע לחייב כי מונה לחברה שבבעלותו מפרק זמני.

על מנת לצעוד בשערי הליך פשיטת הרגל קיים הצורך להגיש בקשה לפשיטת רגל ולעמוד בקריטריונים הבאים.

מנגד, החייב טען כי העברת החברה הייתה כדין, ואף לטענתו התקבלה תמורה בגינה, אולם החייב שלא התארגן להברחת הנכסים בהתאם לא הציג בפני בית המשפט הסכם כתוב ואט אט גרסתו קרסה עד שלבסוף בית המשפט הגיע למסקנה כי החייב אינו דובר אמת וגרסתו שקרית.

זאת ועוד החייב לא הצליח להראות את נתיב העברת הכספים מאביו ובאותה נשימה להסביר מדוע החברה נמכרה לקרוב משפחתו טרם מכירתה לצדדי ג'.

לבסוף קבע בית המשפט כי במעשיו של החייב עלה ניסיון להבריח נכסים ובשל כך קיבל את עמדת הנושה.

מיהו חייב היכול להגיש בקשה לפשיטת רגל?

על פי סעיף 2 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980:

חייב – הינו אדם שמלאו לו 18 שנה וגובה חובותיו גבוהים מסך של 17,307 ₪.

החייב שהה בישראל תקופה מסוימת.

החייב ניהל את עסקיו בישראל, בעצמו או על ידי מי מטעמו.

מיהו נושה היכול להגיש בקשה לפשיטת רגל לחייב?

על פי סעיף 7 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 נושה יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל רק אם התגבשו כל התנאים הבאים:

 • החוב שחייב החייב לנושה עולה על סכום של 86,532 ₪ (במידה והחוב נמוך רשאי בית המשפט לאשר את הבקשה אולם עליו לציין את הטעמים המיוחדים להחלטתו).
 • המדובר בסכום קצוב שעל החייב לשלם אותו באופן מיידי.
 • החייב ביצע מעשה פשיטת רגל שעליו מתבססת הבקשה והמעשה התרחש שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה.
 • החייב התגורר בישראל בשנה האחרונה או שניהל את עסקיו בישראל בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

מהי מטרת הליכי פשיטת הרגל?

בפסק הדין שניתן בבית המשפט העליון בערעור – אזרחי (ע"א) 6416/01 בנבנישתי נ כונס הנכסים הרשמי נכתב:

" להליך פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות: האחת – כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה, היעילה והשווה ביותר והשנייה – לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו -על ידי קבלת הפטר מן החובות ".

אם כן אנו למדים כי בית המשפט העליון התווה בפנינו 2 מטרות עיקריות:

ריכוז ואיחוד חובותיו של החייב – למסגרת אחת בה ימונה נאמן/מנהל מיוחד כך שלמעשה יוכלו נושיו של החייב להיפרע מחובותיהם בצורה מסודרת. נושי החייב נדרשים על מנת להשתתף בהליך פשיטת הרגל להגיש את תביעות החוב לכונס הנכסים הרשמי/המנהל המיוחד ואלה אמונים על בדיקת תביעות החוב וריכוזם לרשימה מסודרת.

הקפאת הליכים, פתיחת דף חדש ומתן חנינה/הפטר לחייב – חייב המצוי בין כותלי ההוצאה לפועל מעביר את רוב זמנו בהסדרת עיקולים, פקודות מאסר, הגבלות (חידוש רישיון נהיגה, הגבלת יציאה מהארץ וכו').

כתוצאה מכך החייב אינו מצליח לקדם את חייו ולעבוד בצורה מסודרת. כבר מן השלב הראשוני מקבל החייב הגנה מנושיו בדמות עיכוב הליכים – רישיונו שב אליו כמו גם היכולת לפתוח חשבון בנק וקבלת כרטיס ועוד יתרונות רבים נוספים.

למעשה במהלך תקופת פשיטת הרגל מאפשרים לחייב לעמוד על רגליו, על מנת לתמרץ את החייב להיכנס להליך פשיטת הרגל בסופו (במידה והכל התנהל כשורה) הוא מקבל את ההפטר המיוחל.

השלבים שבהם עובר חייב בדרכו להפטר המיוחל:

קבלת צו כינוס – בשלב הראשון ובכפוף לסעיף 20 א' לפקודת פשיטת הרגל הכונס הרשמי מתמנה להיות אחראי על נכסי החייב וממנה באישור בית המשפט מנהל מיוחד שיפקח על התנהלות החייב בהליך.

הכרזת פשיטת רגל – בכפוף לסעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 ולאחר (ברוב המקרים) דיון "סוער" מכריז בית המשפט על החייב פושט רגל ומעניק לו הפטר מותנה בכפוף לקיומם של מספר תנאים.

הפטר – בכפוף לסעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 ולאחר שהחייב קיים את התנאים בהפטר המותנה מעניק בית המשפט לחייב הפטר הפוטר אותו מכל חובותיו ברי התביעה.

סיפורי לקוחות

הצלחת לקוח - צו הורות פסיקתי

אל משרדנו הגיעו שותפות לחיים עם רצון ליצור תא משפחתי עם שתי אמהות, אם ביולוגית ואם מאמצת.

קרא עוד

תיקון BDI שלילי - חוק נותני אשראי

לקוחת משרד עו"ד דן מור זכתה בתיקון נתוניה הפיננסים במערכות בנק ישראל ותיקון ציונה הפיננסי במדד ה-BDI, המאפשר לה קבלת הלוואות לפי הדין

קרא עוד

הפטר חובות בהחלטה תקדימית

לקוחות משרדנו עם חובות בסך של 241,938 ש"ח קיבלה, לאחר הליך מזורז, הפטר מחובותיה בסך של 43,200 ש"ח

קרא עוד

שיקום כלכלי

לקוח משרדינו בעל חובות בסך של 412,000 ₪ אשר הוסדרו ב-59 תשלומים של 1200 ₪ בלבד בתכנית שיקום כלכלי.

קרא עוד

לקוחות ממליצים

עורך דין בחסד עליון, מקצועי, אכפתי, ליווי אישי וצמוד והשגת כל המטרות. יישר כח, כן ירבו עו"ד בכלל ואנשים כמוך בפרט!!!!

חנית יובינר

קודם כל רציתי להגיד לדן מור האחד והיחיד שבאמת דואג ומקשיב ונותן שירות הכי מהיר שיש . שיודע להוציא את הלקוחות שלו לא משנה איזה חוב הוא יפתור את הבעיה הזאת במיידית , ויודע לתת שירות הכי מוצלח שיש . דן אני רציתי להגיד לך באמת תודה רבה על השירות הזריז ביותר ונתת לי אימון שאפשר להמשיך בחיים איפלו שיש את הבעיות הגדולות בחיים . אני ממליצה לכם לפנות אליו כי הוא יפתור לכם את הבעיות כי הבנאדם הזה מקצועי !!

דימה סרולביץ

בחיים שלנו אומרים מאחלים טיפה מזל ולא קילו שכל. מזלנו לפגוש בן אדם שאלוהים שלח לנו מהשמיים. הצלחה, נאמנות ומקצועיות! יש אמת שכבוד העורך דין דן מור בן אדם מיוחד, חרוץ, מסור, תותח, איש נועד עם יכולת אדירה מיוחדת ומוצלחת שברמה הזו אין בימינו, ובסוף ברוך השם שיש בעולם הקשה שלנו עדיין דברים טובים שנותנים חיים ותקווה בזמן יאוש. מאחלים לך דן אושר ועושר בנפש ובבריאות פרנסה טובה והרבה אהבה, משפחת חטיב

חנין חטיב

דן בחור מקצועי מאוד!! נותן מענה אדיב ושירותי, ענה לנו על צרכינו המדויקים, יסודי ודקדקן. ממליצה בחום!!!

ליזה זפרני